Digitalizácia kultúrneho a vedeckého dedičstva

 

Prieskum na účely koordinácie digitalizácie v SR (online)  (december 2006)

Manifest digitálnych knižníc - DELOS (pdf - MS Word) (november 2006)

 

Zoznam štandardov pre digitalizáciu v SR (november 2006)

 

Odporúčanie Európskej komisie pre digitalizáciu  (august 2006)

 

Stratégia sprístupňovania a uchovávania digitálneho kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho obsahu SR (júl 2006) - na pripomienkovanie

Prezentácie (ppt) anglická - slovenská

Európska komisia vyvíja úsilie na vystavenie pamäti Európy na webe cez “Európsku digitálnu knižnicu” (apríl 2006)

Dynamický akčný plán na koordináciu digitalizácie kultúrneho a vedeckého obsahu EÚ  (november 2005) - prekážky a činnosti na riešenie (jún 2005)

Luxemburské uznesenie CENL o digitalizácii európskeho kultúrneho dedičstva

Skupinová diskusia pred zhromaždením CENL o digitalizácii európskeho kultúrneho a vedeckého dedičstva: odporúčania pre činnosť

Projekty na Slovensku:

Projekty zahŕňajúce digitalizáciu

Web sídla slovenských organizácií pod MK SR (English)

 

Linky:

Minerva / MinervaPlus - ministerská sieť na zvyšovanie hodnoty digitalizačných aktivít (projekty 5./6. rámcového programu výskumu a vývoja technológií informačnej spoločnosti)

DigiCULT

CALIMERA

PULMAN

ERPANET

Michael - viacjazyčný portál

TEL-ME-MOR - Európska knižnica TEL

 

Dokumenty:

Lundské zásady

Lundský akčný plán

Skupina národných zástupcov - Terms of reference

Parmská charta

 

Charta UNESCO o uchovávaní digitálneho dedičstva

Smernice UNESCO o uchovávaní digitálneho dedičstva

 

Formuláre:

Good practice - dobré postupy v digitalizácii (Word) ____ Príklady projektov z Európy

Competence centre - Digitalizačné  kompetenčné centrá (Word) ____ Príklady centier v Európe

 

Metodologické dokumenty a štandardy týkajúce sa digitalizácie a digitálneho uchovávania

Definície

Kritériá výberu dokumentov na digitalizáciu (UNESCO Pamäť sveta)

Odporúčania pre digitalizačné projekty (príručka pre dobrú prax MINERVA)

Technické smernice MINERVA pre programy na tvorbu digitálneho kultúrneho obsahu

Formát MARC21 pre autoritatívne údaje

Formát MARC21 pre bibliografické údaje

Formát MARC21 pre bibliografické údaje - aktualizácia 2009

Ochranné a digitalizačné úkony (ODÚ): Terminológia pre pole 583 formátu MARC 21

Príručka kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre Európsku knižnicu (TEL)

Sprievodca priraďovania a normalizácie metaúdajov pre prototyp Europeana

Špecifikácie sémantických prvkov Europeany (ESE)

Zásady pre kvalitné kultúrne web sídlo -- Bruselský rámec kvality

 

| Informácie o projekte Minerva (MinervaPlus/NRG) | Lundské zásady | Parmská charta | Lundský akčný plán |

| Charta UNESCO o uchovávaní digitálneho dedičstva | Smernice UNESCO o uchovávaní digitálneho dedičstva |

 | Good practice - dobré postupy v digitalizácii (Word) | Competence centre - Digitalizačné  kompetenčné centrá (Word) |

| Definície | Odporúčania pre digitalizačné projekty | Odporúčania pre kultúrne web sídla |

 

Stránku spravuje: Martin Katuščák, Slovenská národná knižnica v Martine | Kontakt |

29. november 2006

  Kontakt cez ICQ