Štandardy pre kvalitu pre kultúrne sídla prístupné cez Web:


Bruselský rámec kvality


Návrh na diskusiu z roku 2002

 

1. Zameranie sídla

Motivácia používateľa používať webové sídlo a dôverovať webovému sídlu je dôležitým kvalitatívnym aspektom. Na dosiahnutie tohto cieľa musí webové sídlo svojim používateľom jasne a zrozumiteľne vypovedať o svojom zameraní prostredníctvom dostupných služieb a zdrojov, používateľov, dostupných jazykov a akýchkoľvek informácií zlepšujúcich dôveryhodnosť obsahu. 

Navrhované kritériá:

1.              vyjadrenie zamerania

-          používateľské určenie

-          predmet a typy zdrojov (údaje a služby)

1.2                    autorita

-          identifikácia a akreditácia inštitúcie

-          "história" sídla

1.3.                  jazyk

 

2.   Prezentácia sídla

2.1.         cieľ sídla

2.2.         poslanie sídla

 

3.   Obsah

Ak je obsah základným kritériom kvality kultúrneho sídla na webe, je dôležité pripomenúť, že cieľom tohto rámca kvality nie je regulácia kultúrneho obsahu na internete. 

Kvalitu obsahu je možné analyzovať z dvoch perspektív:  

-         kvalita informácií prenesených používateľovi

-         logická organizácia informácií

-          3.1.   Kvalitné kultúrne informácie možno používateľovi komunikovať tak, že sa jasne uvedú zdroje informácií , ich jedinečnosť, dôveryhodnosť aktérov, časovej platnosti údajov, rozsah pokrytia predmetu daného v zameraní. 

-            identifikácia a autorita zdrojov

  3.2.   Obsah sprístupnený na sidle musí byť správne organizovaný, pričom sémantické vzťahy musia byť jasné. 

-            efektívnosť zhlukovania

4. Politika

Táto kategória zahŕňa kritériá, ktoré sa zaoberajú politikou sídla v dvoch oblastiach:1. právne otázky (copyright, súkromie); 2. politika inštitúcie ohľadom trvalej udržateľnosti a údržby (frekvencia, čas aktualizácie, redakčná politika). 

4.1.         legislatíva

-            ochrana údajov

4.2.         politika údržby

-             

-            redakčný výbor

5. Dizajn

Dizajn sídla je definovaný obrazmi, textom a linkami. Jeho cieľom je zlepšiť doručenie informácie, efektívnosť jej využitia.

Tri kritériá umožňujúce hodnotiť dizajn kultúrnych webových sídel. 

5.1. prístupnosť

5.2. navigovateľnosť (logická organizácia)

5.3 linky (relevancia - výber, obsah; spätné linky; pravidelné overovanie)

6. Interaktivita

Táto možnosť je spolu s voľbami interaktívnej odozvy jedinečnou výhodou techniky na internete. 

 

http://www.cfwb.be/qualite-bruxelles/