MINERVAPlus

Od februára 2004 sa projekt Minerva rozširuje na iniciatívu MINERVA Plus, ktorá je už schválená Európskou komisiou v 6. rámcovom programe.

Zámerom iniciatívy Minerva PLUS je rozšíriť existujúcu tematickú sieť európskych ministerstiev, v ktorej prebieha diskusia, korelácia a harmonizácia aktivít vykonávaných pri digitalizácii kultúrneho a vedeckého obsahu, aby sa vytvorila spoločná európská dohodnutá platforma a presadzovali sa odporúčania a smernice týkajúcich sa digitalizácie, metaúdajov, dlhodobej prístupnosti a uchovávania.

Vychádza z potreby rozšíriť dobré výsledky, ktoré súčasná sieť dosiahla a vybudovať cestu k plnej integrácii nových krajín do existujúceho európskeho hlavného prúdu. Cieľom Minerva PLUS je koordinovať národné programy a jej prístup je silne založený na zásade začlenenia do národných digitalizačných aktivít.
Pracovný plán zahŕňa činnosti s týmito cieľmi:

Zdroj: http://www.minervaeurope.org/whatis/minervaplus.htm